כניסת מנויים:
שם משתמש:
סיסמה:
 
ברכות ואיחולים
 
 
ברכות למשפחת דל אשי לנישואי הבן   (28/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לקתלין דבורה ורנאי להולדת הנכד   (28/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לרב שטרן ולרחל להולדת הנכדים   (28/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות רוזנבלום   (26/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למוטי ואורית קבסה   (26/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות ליברמן   (26/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות בורוכוביץ וקדים   (26/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת חן ציון   (26/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות סנדר ויוטב   (14/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת בוים   (01/03/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת וקנין להולדת הבן   (27/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת לב חזי   (20/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות חגי להולדת הבן-הנכד   (16/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות פרידמן ורוזליו   (09/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת צימרמן ופרידמן   (09/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות סיטרון ושטיינר   (09/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת פרוכט   (08/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות גוילי ופרידלין   (08/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת ויזל לנישואי הבת   (08/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת וגנר   (05/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שטרום   (02/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות שוורץ, יזרעאלי ורכטמן   (02/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לעמיחי הוכנברג   (02/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת קויאט   (02/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת מוזס צבי להולדת הנכדים התאומים   (02/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת בז'סקי-קליינמן   (02/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש מועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שליסלברג להולדת הבת   (01/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת גוטמן   (01/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש מועצת אלקנה
ברכות למשפחת גוטמן להולדת הנכדה   (02/02/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות בראון שי, בראון שלמה   (25/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת אייזנמן לאירוסי הבת   (25/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לשושי בלבין   (25/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות חדד וגרניט   (25/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת רבהון   (22/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות שפנגלנט ובירנבויים   (26/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת גורפינקל צבי   (19/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת גנץ יעקב להולדת הנכדה   (25/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת טבת   (15/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לשרונה ושלום צוברי   (15/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת דקל   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לשוש קריגמן להולדת הנין   (09/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות שפירא אלעזר ושפירא יהודה   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת גנן לנישואי הבן   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת זילברשץ   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שרי להולדת הנכדה   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת ליוש להולת הנכד   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת הוך מוטי להולדת הנכדה   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת סוטון להולדת הנכדה   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת דקל   (02/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות לוין ונדב   (27/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה, חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת עמיחי להולדת הנכדה   (27/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה , חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת ליוש   (21/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה , חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת שולב   (12/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה , חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות פרנסיס ןשטרנברג   (12/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת יוסט לנישואי הבת   (12/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת בן חיים לנישואי הבן   (12/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת רייך שייקה ושרה   (12/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות שני ופרידמן   (12/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת שפורן   (12/12/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה , חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות אפרים ומרק   (23/11/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה- חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת קורצמן להולדת הנכד   (23/11/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת חן ציון להולדת הנכד   (23/11/2016 )
מאת: אסף מינצר - ראש המועצה, חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת קופמן צבי ומלכה להולדת הנכד   (10/04/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת עקביא עם המעבר למגן דן   (03/03/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברות למשפחת ארזי להולדת הנכד   (03/03/2016 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות מואטי ולב   (07/09/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לצפורה ושלמה שטראוס   (01/06/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות ללאה ושלמה בראון לאירוסי הנכד   (01/06/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת יהוד להולדת הנכד   (18/03/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת לבנדר לבר המצווה של ראי   (18/03/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה המקומית אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת כפיר לנישואי הבת   (18/03/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות ליוסי אלימלך לנישואי הבן   (08/01/2017 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת וייס יהודה ורחל   (01/03/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות פלדמן וקפלן   (19/02/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות שניר וחפץ   (19/02/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת אלקסלסי   (19/02/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות קורח וקליבנסקי   (29/01/2015 )
מאת: אסףמינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת לשם   (15/01/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות חובב ומירון להולדת הנכדה   (14/01/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת וייצר   (14/01/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת מקובר- פסטרנק ואיבר   (13/01/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות שטיינר לאירוסי הבת   (08/01/2015 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת עודד להולדת הנכדה   (30/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת אלבז עם המעבר לאלקנה   (29/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות וקראט וקאופמן   (17/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למלכה קליין להולדת הנכדה   (17/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות ליוסי אלימלך לאירוסי הבן   (17/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לאורית ויקב חרמון   (17/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל צוות העובדים
ברכות למשפחת רקובסקי להולדת הנכד   (03/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות ליעל וזאב הורוביץ לאירוסי הבת   (03/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת גוילי שלמה   (03/12/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות בצר ושמרלינג   (10/11/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות גוילי ופרידלין   (06/11/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה , חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות שטרן ושפירא יהודה   (29/10/2014 )
מאת: אסף מינצר ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחות ברוקנטל   (10/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת הורוביץ יעל וזאב   (10/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת לוי נדיה ומוטי   (10/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת זייציק   (10/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת פרייס להולדת הבת   (10/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת באום לאירוסי הבן   (17/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה עובדי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות גלעד   (10/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת ריץ קופמן   (03/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכותלמשפחת בנעט להולדת הנכדה   (03/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות ללאה ומשה גולן להולדת הבת   (03/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לדינה וציון יחיא לנישואי הבת   (03/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת שוורץ לאירוסי הבת   (03/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת סבו   (03/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש/ המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת קנטר   (03/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לאורה ואיאן כהן   (03/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת רדי   (02/10/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה עובדי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות רוזן ומשה   (11/09/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת חן ציון להולדת הנכדה   (01/09/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת רוזנשטיין   (29/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת גזבר   (29/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה המקומית וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת רייך שייקה   (29/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות סלומינסקי ושניר   (29/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות צדוק וקדים   (29/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות גלסר ופישמן   (29/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות לנדנר ונוימן   (29/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת לברן   (29/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת טמפלמן להולדת הנכדה   (28/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות קדים ובורוכוביץ   (27/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות שטיינר   (26/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת מליחי לאירוסי הבת   (12/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת גולדס   (29/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת אדמנית   (29/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת אפל   (29/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת אפל ברוך   (29/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת טיירי להולדת הבן   (23/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת זמרת להולדת הנכדה   (21/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות חיימוביץ וליבוביץ   (18/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות מייזליש והרשקוביץ   (18/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת ג'י כץ   (18/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת אביבי   (18/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות לוי   (18/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת הורנבלס   (18/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות איגנובסקי ולאב   (04/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות זילברשץ וקליגר   (04/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות לאב ומרק   (04/07/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכותלמשפחת טרנר להולדת הנכדה   (22/06/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
ברכות למשפחת ערוסי   (30/05/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת לוינגר   (30/05/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת קופמן להולדת הנכד   (23/05/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות להב וטמפלמן   (12/08/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת מיכאליס   (16/05/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת לשם   (16/05/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות דל ודוידסון   (16/05/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות מקובר פסטרנק   (16/05/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת אשואל רחמים ושרה   (08/05/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת אייזנמן   (24/04/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת נביאי משכונת משה"ב   (22/04/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת גזבר   (21/04/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת עמיחי   (21/04/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת ארזי לנישואי הבת   (11/04/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת גנס   (07/04/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
   ברכות למשפחות הוך ופרידמן   (07/04/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
ברכות למשפחת רוזנשטין   (20/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לנורית מאור לנישואי הבן   (20/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות קדים   (12/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות הרצלינגר וכהן   (12/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שרון להולדת הנכדה   (12/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת עיני לנישואי הבת   (11/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל צוות העובדים
ברכות לאסתר יוגב להולדת הנכדה   (06/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת חן ציון   (06/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצ ה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות סעדיה ובריל   (06/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת יוסט   (06/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שמיר לאירוסי הבן   (04/03/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות דוקן ורמות   (28/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת וקנין   (28/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות דסקל   (28/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שרון להולדת הנכד   (28/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת גלזנר   (28/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת ערוסי   (28/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת דסקל לאירוסי הבן   (28/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שרון להולדת הנכד   (25/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות ליוחי דוידוביץ   (28/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת מוזס נפתלי   (21/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת רבהון   (11/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שב-טל   (11/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות גנוניאן ושוולב   (10/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לפנינה וצבי מואטי וליפה שיף   (04/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת מואטי   (04/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות מואטי ולב   (04/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת וגנר לבר המצווה של הבן   (31/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת בורנשטיין מל   (19/02/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לאורלי ומיכאל מירון   (31/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת וגנר לאירוסי הבן   (31/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת ליכטרמן   (31/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת אדמנית להולדת הנכד   (31/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת הוך שרה ואיציק   (30/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
ברכות למשפחות מיטב גוטמן וסנדר   (24/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לרות בן פורת   (24/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המוצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות נדב ולוין   (24/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות רובין ויעקובסון   (24/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות קופמן   (24/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות גוטמן ונוי   (20/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת מוטס להולדת הבת-נכדה   (17/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת פרנק להולדת הנכדה   (17/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לרב שטרן להולדת הנכדה   (17/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברככות למשפחת לויטן לנישואי הבן   (17/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לרב הישוב ולרעיתו   (14/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות אפרים ומרק   (14/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת צפתי להולדת הנכד   (13/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכותלמשפחת וייצר לנישואי הבת   (13/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת רייך   (09/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי - ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת גוטמן עוזי וחיה   (09/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות ויינשטיין ווייץ   (09/01/2013 )
מאת: צדוק זהורא ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לרב הושע רבינוביץ   (06/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת עוקשי בשכונת 165   (03/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות פרנסיס ושטרנברג   (03/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות לרב הישוב ולרעיתו   (03/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת ברינר   (03/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת טרביץ   (03/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת נחמני   (03/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות רוזנבלום   (02/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת איזנמן להולדת הנכד   (02/01/2013 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת עודד   (31/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת הושע רבינוביץ   (31/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת לנדוי להולדת הנכד   (31/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת לנדוי   (31/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שט להולדת הנכדה   (31/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות שמרלינג   (30/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות שטרן ושפירא   (25/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
   ברכות למשפחות גרוס וליפסקר   (25/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
ברכות למשפת שפורן להולדת הנכדה   (23/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
   ברכות למשפחת שני   (19/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת חניאל להולדת הנכדה   (19/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת וגנר   (18/12/2012 )
מאת: ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
ברכות למשפחות אלימלך וזכריה   (18/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת בורכוביץ   (10/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת אלדר   (09/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות כהן והרצלינגר   (09/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת לוין אשר   (09/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת צפתי   (09/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת מוזס נפתלי   (09/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לרב אלי אייזמן   (06/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות בן שושן ורינסקי   (04/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לחיה ועוזי גוטמן   (03/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת הלפרט שראל ואנאל   (03/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ב רכות למשפחת נוימן לאירוסי הבן   (02/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות לממשפחת גרוס   (02/12/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת נבו   (29/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת אטיאס מרדכי   (29/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת גרוס שייקה   (28/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת אלשייך להולדת הנכד   (26/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת קליין להולדת הנכדה   (26/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה חברי המועצה ועובדי'ה
ברכות למשפחות חמדי וגורפינקל   (25/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת לב להולדת הנכד   (18/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
ברכות למשפחות הלפרט   (15/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת הוך שרה ואיציק   (12/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת מרקס   (11/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות ליעל ומרסל גנס   (08/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת לנדאו   (08/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי - ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת אביבי   (08/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת לוין   (07/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות פרנק   (07/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות לבת שבע ואליהו פרילוק   (01/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת סיטרון משכונת המדורגים   (01/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת ברוקנטל   (01/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת בהם   (01/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחות לוטם, גולדזנד ויוטב   (01/11/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת טבת   (31/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחות שני ופרידמן   (29/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי חברי המועצה ועובדיה
   ברכות לעמחי וספיר גזבר   (29/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות לאמילי אודלר   (29/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת הרשקוביץ   (24/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת רוזנבלט   (24/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות גרניק   (24/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת גרוס   (24/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת לברן להולדת הנכדה   (24/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחתאילון   (24/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצתאלקנה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת שטיינר עם המעבר לישוב ארעי   (18/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת פלפלי עם המעבר לבית הקבע   (18/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות סקורניק ונוי   (18/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת לברן להולדת הנכדה   (18/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת ורטש   (17/10/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות גיטמן והלפרט   (30/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדי'ה
   ברכות למשפחת גנץ להולדת הנכד   (27/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת גנץ להולדת הנכד   (27/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות גורדיש וכץ אסי   (27/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות לפסיה וחיים גרניט   (27/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת קופמן   (13/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת בן-עמי   (13/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת שפיגלמן   (13/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחות שניר , שרעבי ואברהם   (13/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות שניר ושרעבי   (13/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת מסעוד   (13/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות שאוכלסו בישוב ארעי   (13/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי- ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות לדיירים חדשים בפרוייקט דונה   (13/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות בר-און   (06/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי - ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחות אביעד ונגר יוסף   (06/09/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות מינצר   (30/08/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ב רכות לדודי ומירה מגידש   (19/08/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת גנס מרסל ויעל   (19/08/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחות רוגובסקי ומינצר   (19/08/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות שטרן ושפירא   (13/08/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחות קנטר להולדת הבן-הנכד   (13/08/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת מינצר לבת המצווה   (05/08/2012 )
מאת: צדוק זהוראי- ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחת שחור   (02/08/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת וייץ להולדת הנכד   (02/08/2012 )
מאת: צדוקזהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות למשפחות זכריה ומוהר   (26/07/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחת רוזנבלט   (16/07/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
ברכות לרב הישוב ולרעיתו רחל   (08/07/2012 )
מאת: ראש המועצה חברי המועצה ועובדיה
   ברכות למשפחות אברהמי וקידר   (06/06/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת רדי   (06/06/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת זיידמן   (06/06/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת בן משה   (06/06/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות מנגל וחמדי   (17/05/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת רובין להולדת הנכד   (25/04/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה ובית אלקנה
   ברכות למשפחת קפלן   (25/04/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה ובית אלקנה
ברכות למשפחת הנקין וניר   (25/04/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת כהן דני   (25/04/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות סבו ולשם   (15/04/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות באום ורוזנבלום   (15/04/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות שפירא   (15/04/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת גייסמן   (04/03/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת עמיחי   (26/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכותלמשפחות אהרמן וורטהיים   (26/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת זאב (ווה) ושרה להולדת הנכדה   (19/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת ליבוביץ   (16/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת הולצברג   (16/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת בן הרא"ש   (16/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות שועי ואפל   (16/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות לדיירים חדשים   (16/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחות שפירא להולדת הבת-נכדה   (15/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות רבינוביץ ולהב   (12/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה ובית אלקנה
ברכות למשפחות שטרום ומאיר   (16/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת טאוב להולדת הנכד   (12/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת המלי   (12/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת שני יעקבי   (12/02/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת צימרמן   (26/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות לשושנה קריגמן   (26/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות ללמשפחות שרון ודוידוביץ   (26/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת אליאב   (26/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שנייברג   (26/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת שטיינר אפי   (26/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש המועצה וכל בית אלקנה
ברכות למאיר אברהמי ורבקה   (11/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת בנעט   (05/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
למשפחת בלבין   (03/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה ובית אלקנה
   ברכות למלכה וחנוך קליין   (01/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למשפחת שפנגלט   (01/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחת נבו   (01/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
ברכות למזל חזן להולדת הנכדה   (01/01/2012 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה וכל בית אלקנה
   ברכות למשפחות שור וארליך   (05/05/2011 )
מאת: צדוק זהוראי ראש מועצת אלקנה ובית אלקנה
עוד |
  חזור

קהילת אלקנה    אלקנה ד.נ. אפרים 44814אלקנה   טלפון: 03-9151200  פקס: 03-9363103   דואר אלקטרוני: pnina@elkana.org.il
 
  פיתוח ותחזוקה באמצעות משי נט מ.נ. בע"מ | ©כל הזכויות שמורות
טל:03-6182327 | פקס:03-6199165 | info@tik-tak.co.il | האתר נצפה במיטבו ברזולוציה 768*1024