לאתר הפסגה  |   ראשי  |   כניסת משתמשים רשומים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

 
 
 
משתלמים יקרים,
מערכת הרישום להשתלמויות תשע"ה פתוחה.
 
שימו לב לכמה הנחיות חשובות:
1.      יש למלא בקפידה את כל השדות בפרטים האישיים - פרטים אלו מועברים ישירות מהמערכת למשרד החינוך לצורך קבלת גמול. משתלם שיחסיר או יטעה בפרטים, לא יהיה רשום כמשתלם במשרד החינוך.
2.      חובה לבצע רישום גם להשתלמויות המוסדיות . מאותה סיבה שצוינה בסעיף 1
3.      פתיחת ההשתלמויות מותניית במינימום נרשמים ובאישור תקציבי להשתלמות.
4.  עדיפות ברישום להשתלמויות תינתן לעובדי הוראה בבתי ספר השייכים לאזור ההזנה של פסג"ה מודיעין . אחרים יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי.
5.  בכרטיס ההשתלמות ניתן לראות את כל פרטי ההשתלמות: סילבוס, תאריכים, מטלת סיכום. כמו כן- מצורף קובץ ובו נהלי הפסג"ה- אנא קראו אותו היטב. בקובץ מפורטים נהלים שונים וכן כל הקשור במכסת ההיעדרות המותרת בכל השתלמות.
6.      האתר מתעדכן מדי יום . יתכן ויחולו שינויים במועדי הפתיחה ובשעות. אנא הקפידו להיכנס לאתר ולהתעדכן.  
 
בברכת שנת השתלמויות מוצלחת,
פסג"ה מודיעין
 
 

 אינדקס השתלמויות
 חיפוש השתלמות לפי:
שם ההשתלמות: השתלמות:
מס' סידורי: שכבת גיל:
תחום ההשתלמות:
מרצה: מקום פנוי:
יום ההשתלמות:
חפש חפש
 
קדם יסודי יסודי חטיבת ביניים על יסודי
חינוך מיוחד יועצות מוסדי פארארפואי
דרגות 7-9 באופק חדש מנהלים מדריכים/רכזים שבתון
השתלמות קיץ בעזרה ראשונה

פסגה מודיעין    נחל עיון 1 מודיעין   : 08-9753073  : 089753074   : pisga.modiin@gmail.com
 
    פיתוח ותחזוקה באמצעות משי נט מ.נ. בע"מ | ©כל הזכויות שמורות
טל: 03-6182327 | פקס: 03-6199165 | info@tik-tak.co.il
האתר נצפה במיטבו ברזולוציה 768*1024