ddddd27/05/2016 23:01:57bbbbb מערכת הרשמה להשתלמויות - פסגה לוד
 
 לאתר הפסגה  |   ראשי  |   כניסת משתמשים רשומים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

 
שלום משתלמים יקרים!

אנו שמחים להודיע על פתיחת השתלמויות לשנה"ל תשע"ו.
סביבה זו מיועדת לפרסום ורישום מערך מסגרות הפיתוח המקצועי, המתקיימות דרך מרכז פסג"ה לוד בשיתוף הפיקוח הכולל והמקצועי.

*לנוחיותכם, אתר זה פועל ביעילות רבה יותר בסביבת אינטרנט אקספלורר  .  
 
 
עצרו! חדשנות לפניכם!
 
enlightenedחדשנות בפסגה! מרחב דינאמי בגמישות הפדגוגית:
 
 
 

 

 
 
הרישום מתבצע בשני שלבים:
 
שלב ראשון- רישום לפיתוח המקצועי במרכז הפסג"ה- ע"פ ההנחיות המקושרות.
 
לצפייה בכל ההשתלמויות המפורסמות באתר נא גללו מטה ולחצו על שכבת גיל רצויה.

לצפייה בסילבוס ובמטלת ההשתלמות לחצו על הכרטיסייה המצוינת ליד שם ההשתלמות   
שלב שני- רישום לסביבה מלווה קורס במודל- ע"פ ההנחיות המקשורות.

 

 

לתשומת ליבכם heart

  • חובה להירשם לסביבה מלווה קורס על מנת לקבל עידכונים וחומרים מהמרצה, הגשת המטלות השונות ועוד.
  • פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים.
  • ההרשמה תיסגר לאחר רישום של 25 משתלמים. ההשתתפות היא על פי סדר הרישום.
  • לא ניתן להירשם ליותר מ-2 השתלמויות. רישום להשתלמות מהווה התחייבות שלכם להשתתפות בהשתלמות.
  • רישום ליותר מ-2 השתלמויות, לצורך צבירה בלבד, מחייב את אישור הפסג"ה.

 

 

שמחים על הצטרפותכם להשתלמויות במרכז פסג"ה לוד.
שנה טובה ובהצלחה בעשייה החינוכית,
חשובה מנהלת פסג"ה לוד
וצוות מרכז פסג"ה לוד 
 

 אינדקס השתלמויות
 חיפוש השתלמות לפי:
שם ההשתלמות: השתלמות:
מס' סידורי: שכבת גיל:
תחום ההשתלמות:
מרצה: מקום פנוי:
יום ההשתלמות: פתיחת השתלמות החל מ:

חפש חפש
 
קדם יסודי יסודי חט``ב על - יסודי
בית סיפרי - יסודי בית סיפרי - חט``ב חט``ע חינוך מיוחד ייעוץ
תושב``ע דרגות 7-9 אגף שחר 9 שעות השלמה בתחומי הליבה
15 שעות השלמה לעו``ה בפיתוח מקצועי לדרגות 7-9

פסגה לוד    רחוב חשמונאים 34 לוד   טלפון:  08-9279983  פקס:  089247203   מייל: pisgalod@netvision.net.il
 
    פיתוח ותחזוקה באמצעות משי נט מ.נ. בע"מ | ©כל הזכויות שמורות
טל: 03-6182327 | פקס: 03-6199165 | info@tik-tak.co.il
האתר נצפה במיטבו ברזולוציה 768*1024