מערכת הרשמה להשתלמויות - פסג``ה טייבה
               
 بلدية الطيـبة 
 
 قسـم المعارف
 
עיריית טייבה
 
מחלקת החינוך
 
مركز تطوير العاملين في سلك التعليم
  لواء المركز
 
 
המרכז לפיתוח סגלי הוראה 
 מחוז מרכז
 
 
 
وزارة المعارف والثقافة والرياضة
 
قسـم تطوير العاملين في سلك التعليم
 
משרד החינוך,התרבות והספורט
 
אגף המרכז לפיתוח סגלי הוראה
 
 
 
 לאתר הפסגה  |   ראשי  |   כניסת משתמשים רשומים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות