לאתר הפסגה  |   ראשי  |   כניסת משתמשים רשומים למערכת:
ת.ז: 
       הרשמה להשתלמויות
שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

 חיפוש השתלמות לפי:
שם ההשתלמות: השתלמות:
מס' סידורי: שכבת גיל:
תחום ההשתלמות:
מרצה: מקום פנוי:
יום ההשתלמות:
חפש חפש
 
סטטוס שם ת. פתיחה יום ושעה מרצה עבור מחוז קהל יעד הרשמה
פתוחה להרשמה
נותרו 29 מקומות
037 - הוראה מותאמת הלכה למעשה -כלים ללמידה אפקטיבית.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
את שאר הפרטים ואת הסילבוס נעדכן בהמשך.
  10/11/2015  ג',
16:30-19:00
 פליישר יונה  צפון  מורים כוללים ומורים חנ``מ לכיתות ה‘ - י‘

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ ,
פתוחה להרשמה
נותרו 17 מקומות
007 - הטמעת הקיימות כאורח חיים - אמנות וקיימות בקהילה.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  26/10/2015  ב',
16:30-19:00
 בן-אריה נופר  צפון  גננות וכלל המורים

מגזר: ממלכתי , ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
044 - הניהול העצמי-עקרונות ניהוליים וצמתים אישיים בעבודתו של סגן המנהל.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  02/11/2015  ב',
14:00-18:15
 שחף אבי  צפון  סגני מנהלים החל משנה שלישית בבתי ספר שנכנסו למסגרת ניהול עצמי.

מגזר: ממלכתי , ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 9 מקומות
005 - טיפול באמצעות אומנויות - תיאטרון בובות ככלי חינוכי
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  01/11/2015  א',
16:30-19:00
 בן-אריה נופר  צפון  גננות ומורים כוללים

מגזר: ממלכתי , ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 25 מקומות
011 - כבוד האדם - הנחיית קבוצות בדגש ערכי
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  19/10/2015  ב',
16:00-18:30
 אלישע רבקה  צפון  מורים בכיתות ז‘ ח‘

מגזר: ממלכתי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 26 מקומות
015 - תכניות לימודים במוזיקה בגנים מיוחדים.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
מיועד לגננות בחינוך המיוחד.
  12/10/2015  ב',
17:00-19:15
 רוזנבלום דבורה  צפון  גננות בחינוך המיוחד בלבד

מגזר: חינוך מיוחד מ``מ ,
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
036 - תקשורת תומכת חלופית - ביה``ס אילנות
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
את שאר הפרטים ואת הסילבוס נעדכן בהמשך.
   לא נקבע
0-0
 נאמן עדי  צפון  מורי בית ספר אילנות

מגזר: ממלכתי ,
אגף לחינוך קדם יסודי
פתוחה להרשמה
נותרו 29 מקומות
042 - עשיה חינוכית בגן הילדים - `` תקשורת בין אישית ``
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  28/10/2015  ג',
16:30-19:00
 פוני שרית  צפון  גננות מ``מ

מגזר: ממלכתי ,
אגף שח``ר
פתוחה להרשמה
נותרו 3 מקומות
001 - מחנכי שחר חדשים- שנת תשע``ו
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  22/06/2015  לא נקבע
13:00-16:00
 קרליץ ניסים טל  צפון  מחנכי כיתות שח``ר

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ערבי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
אומנות
פתוחה להרשמה
נותרו 11 מקומות
026 - אוצרות בית ספרית ואוריינות חזותית בהוראה - קורס מקוון
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  27/10/2015  ג',
16:00-18:30
 רביב ענת  צפון  כלל המורים

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ ,
אוריינות המאה ה 21.
פתוחה להרשמה
נותרו 29 מקומות
016 - כלים דיגיטליים להוראה משמעותית - ביה``ס ויצמן
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  08/10/2015  ה',
14:00-16:30
 מרגולין שרון  צפון  מורי בית ספר ויצמן

מגזר: ממלכתי ,
פתוחה להרשמה
נותרו 6 מקומות
013 - כלים דיגיטליים להוראה משמעותית- קורס מקוון
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  12/11/2015  ה',
16:30-19:00
 מרגולין שרון  צפון  מורי יסודי, חט``ב חט``ע חנ``מ

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ ,
פתוחה להרשמה
נותרו 26 מקומות
028 - שילוב אוריינות מחשב ומידע בהוראה.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
את פרטי הסילבוס של ההשתלמות נעדכן בהמשך.
  25/11/2015  ד',
16:30-19:00
 נח יעל  צפון  מורי יסודי שקיבלו טאבלטים

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , ערבי , דרוזי , חינוך מיוחד מ``מ ,
אנגלית
פתוחה להרשמה
נותרו 8 מקומות
010 - מיומנויות הוראת הקריאה - הקניית מיומנות הקריאה לכיתות הטרוגניות.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  03/11/2015  ג',
16:00-18:30
 שוורץ היידי  צפון  מורים מקצועיים לאנגלית יסודי+חט``ב

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ ,
דרגות 7-9
פתוחה להרשמה
נותרו 21 מקומות
023 - מורה חונך 9 שנה א`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
סילבוס הקורס יצורף בהמשך, אנא עקבו באתר זה.
  28/10/2015  ד',
16:00-19:15
 אגוזי איילת    

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 21 מקומות
024 - מורה חונך 9 שנה ב`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
סילבוס הקורס יצורף בהמשך, אנא עקבו באתר זה.
  21/10/2015  ד',
16:00-19:15
 אגוזי איילת  צפון  

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
020 - מורה חוקר 8 שנה א`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
סילבוס הקורס יצורף בהמשך, אנא עקבו באתר זה.
  18/10/2015  א',
16:00-19:15
 סרוגו שי    

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 23 מקומות
021 - מורה חוקר 8 שנה ב`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
סילבוס הקורס יצורף בהמשך, אנא עקבו באתר זה.
  25/10/2015  א',
16:00-19:15
 סרוגו שי    

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 23 מקומות
022 - מורה יוזם 7 שנה א`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
סילבוס הקורס יצורף בהמשך, אנא עקבו באתר זה.
  18/11/2015  ד',
16:00-19:15
 אגוזי איילת    

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 19 מקומות
018 - מורה יוזם 7 שנה ב` קבוצה 1-רגיל
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
סילבוס הקורס יצורף בהמשך, אנא עקבו באתר זה.
  18/10/2015  א',
16:00-19:15
 אגוזי איילת    

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
019 - מורה יוזם 7 שנה ב` קבוצה 2 -רגיל
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
סילבוס הקורס יצורף בהמשך, אנא עקבו באתר זה.
  25/10/2015  א',
16:00-19:15
 אגוזי איילת    

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 22 מקומות
017 - מורה יוזם תקשוב לדרגה 7 שנה ב`.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
סילבוס הקורס יצורף בהמשך, אנא עקבו באתר זה.
  25/10/2015  א',
16:00-19:15
 הראל עדי  צפון  

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , התישבותי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
חינוך אישי
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
032 - העצמת המנהל כמנהיג בעל תפיסה ערכית מובילה- גישות אימוניות בהובלת צוותי בית הספר
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  08/09/2015  ג',
13:00-17:00
 נינבורג שלי  צפון  מנהלים במוסדות החינוך בנהריה בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , חרדי , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
חינוך גופני
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
009 - הוראת ערכים בחינוך הגופני - רענון והעמקה של דרכי הקניית כושר גופני לתלמידים.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
עפ"י החלטת הפיקוח המחוזי קורס זה מיועד גם למורי החינוך הגופני בחטיבה העליונה.
  28/10/2015  ד',
16:00-19:15
 רוזנבליט דותן  צפון  מורים מקצועיים -חינוך גופני - כיתות א‘-יב‘

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , ערבי , ממלכתי-ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ ,
פתוחה להרשמה
נותרו 22 מקומות
014 - כלים דיגיטליים להוראה משמעותית למורי חינוך גופני.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  16/11/2015  ב',
16:00-18:30
 מרגולין שרון  צפון  מורים לחינוך גופני

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ ,
חינוך חברה ונוער
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
040 - חינוך ערכי ככלי ללמידה משמעותית.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  27/10/2015  ג',
16:30-19:00
 מילוא יונתן  צפון  מורים כוללים כל הגילאים

מגזר: ממלכתי , ממ``ד ,
מוסיקה

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
033 - `` זמר לך לגיל הרך ``
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  26/10/2015  ב',
16:30-19:00
 לוריא עידית  צפון  גננות מ``מ
מחול

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
035 - מחול ישראלי לצרכי הגן
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  20/10/2015  א',
16:30-19:00
 בר-גיל לוי  צפון  גננות מ``מ

מגזר: ממלכתי ,
מתמטיקה
פתוחה להרשמה
נותרו 28 מקומות
038 - פרקים נבחרים במתמטיקה לכיתות ה` - ו`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
את הסילבוס ושאר הפרטים נעדכן בהמשך.
   ג',
16:00-18:30
 גפן חוה  צפון  מורים למתמטיקה כיתות ה‘ ו‘
עברית
פתוחה להרשמה
נותרו 25 מקומות
043 - חינוך לשוני- פיתוח תפקודי לומד למורי ה` - ו`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
מיועד למורות מחנכות ה'-ו' מורות לשפה , רכזות שפה.
  14/10/2015  ד',
16:00-18:30
 עמיצור אפרת  צפון  מחנכות ה‘-ו‘ , מורות שפה, רכזות שפה.

מגזר: ממלכתי , ממ``ד ,
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
031 - חינוך לשוני-פיתוח תפקודי לומד למורי ג`-ד`
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  15/02/2015  ב',
16:00-18:30
 הראל עדי  צפון  מורים כוללים כיתות ג‘ - ד‘

מגזר: ממלכתי , ממ``ד ,
עובד הוראה בחנ``מ
פתוחה להרשמה
נותרו 20 מקומות
027 - הפרעות נפשיות - פסיכופתולוגיה והמפגש עם ``האני`` דרך עדשת המצלמה.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  27/10/2015  ג',
16:00-18:30
 קופל יעל  צפון  כלל המורים מכיתות ג‘ -יב‘ לפי מיתווה חינוך מיוחד

מגזר: ממלכתי , חינוך מיוחד מ``מ ,
פיתוח חשיבה
פתוחה להרשמה
נותרו 28 מקומות
030 - אסטרטגיות למידה - ביה``ס רמז
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  26/10/2015  ב',
14:00-16:30
 רביב ענת  צפון  בית ספר רמז

מגזר: ממלכתי ,
שיוויון בין המינים
פתוחה להרשמה
נותרו 24 מקומות
039 - דיאלוג מורה תלמיד - אימון תלמידים להצלחה.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  14/10/2015  ד',
16:00-18:30
 כהן כרמית  צפון  מורים לכיתות א-ג ד-ו

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , חינוך מיוחד מ``מ ,
שירות פסיכולוגי
פתוחה להרשמה
נותרו 27 מקומות
025 - מפגש הלקות בדיסיפלינה - ביה``ס אוסישקין
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  27/10/2015  ג',
13:30-16:00
 רביב ענת  צפון  מורי בית ספר אוסישקין

מגזר: ממלכתי ,

ההרשמה נסגרה
התפוסה מלאה
טופס התענינות כניסה לרשימת המתנה
006 - עוצמה למורים באמצעות כלי המנדלה.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  21/02/2016  א',
16:30-19:00
 בן-אריה נופר  צפון  גננות ומורים כוללים.

מגזר: ממלכתי , ממ``ד ,
תושב``ע
פתוחה להרשמה
נותרו 30 מקומות
029 - קורס מקוון - רלבנטיות ומקצועיות בהוראת תושב``ע
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  15/11/2015  א',
16:00-18:30
 פלד אורי  צפון  מורים מקצועיים בתושב``ע - ממ``ד

מגזר: ממ``ד ,
תיאטרון
פתוחה להרשמה
נותרו 25 מקומות
008 - צפייה בהצגות-התבוננות, חקר ופרשנות.
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
  27/10/2015  ג',
16:30-19:30
 סגל ליאור  צפון  מורים מקצועיים כיתות ז‘ - יב‘

מגזר: ממלכתי , ממ``ד , ערבי , חינוך מיוחד מ``מ , חינוך מיוחד ממ``ד ,
תקשורת
פתוחה להרשמה
נותרו 16 מקומות
034 - עשיה חינוכית בגן הילדים- ``תקשורת בין אישית.``
כרטיס השתלמותלפרטים מלאים
ההשתלמות הנ"ל הינה 5 מפגשים של פיקוח ו 5 מפגשים של תקשורת בין אישית. את הסילבוס ושאר הפרטים נעדכן בהמשך.
  28/10/2015  ג',
16:30-19:00
 פוני שרית  צפון  גננות מ``מ

מגזר: ממלכתי ,
  ראשי

פסגה נהריה    רחוב העצמאות פינת התבור, נהריה. ת"ד 29.   : 04-9855042  : 9855049   : oes138@gmail.com
 
    פיתוח ותחזוקה באמצעות משי נט מ.נ. בע"מ | ©כל הזכויות שמורות
טל: 03-6182327 | פקס: 03-6199165 | info@tik-tak.co.il
האתר נצפה במיטבו ברזולוציה 768*1024