היום בפסג"ה יום שלישי 11/12/2018 
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
14:30 - 12:00 בי"ס רמות- ממומחים לאנשי אשכולות – מתכנית עבודה דיסיצפלינרית לתכנית עבודה רב תחומית רחמים שרון בי"ס רמות
16:45 - 13:30 אסטרטגיות הוראה ולמידה בליווי צילומי שיעורים- קורס בלמידה מרחוק מורודוף יפית מפגש מקוון - א-סינכרוני
18:15 - 15:00 יישום עקרונות ניתוח התנהגות בסביבת ביה"ס והגן חמרה נמרה חדר 16
19:15 - 16:00 אמנות ככלי ללמידה משמעותית משתפת ויוצרת עניין עמישם טל מרכז כלים רח' יצחק נפחא 2
19:15 - 16:00 עברית – לשון ,הבנה ,הבעה לעל יסודי זילברמן דליה חדר 30
19:15 - 16:00 בני ברק - 1576-חמד- הכשרה לרכזי חינוך חברתי ערכי דוידסון איילת בית ספר נווה אברהם פתח תקווה
19:15 - 16:00 מתמטיקה- אוריגאמטריה – הוראת גיאומטריה באמצעות קיפולי נייר למורי א'-ב' - אוריגאמי- מודולה 4 גולן מירי
19:15 - 16:00 חינוך לשוני כיתות א-ב- יחידות הוראה בכיתות ב' – השונות כהזדמנות בודניאצקי בת-חן חדר 20
19:15 - 16:00 קשיבות מודעת – מיינדפולנס - אקלים חינוכי חדש, מתחילים וינברגר לובל יהודית חדר 18
19:30 - 16:15 טיפול באמנות עם ילדים ומתבגרים על הרצף האוטיסטי ביבי עינת חדר 40
19:30 - 16:30 מפגשי פיקוח- ספריית הגן כמוקד לעידוד אהבת הספר והשפה העברית בשיתוף הורים- בת ים ואזור , קבוצה א' מזרחי אילנה בגנים
20:30 - 19:00 אנגלית- Go-English סוגיות בגאוגרפיה באנגלית שמרלר תמר מפגש מקוון - א-סינכרוני
פסגה בת ים    רח‘ שפירא 35 בת ים   טלפון: 03-5517271  פקס: 5517268   דוא"ל: pisgaby@gmail.com