היום בפסג"ה יום שלישי 23/09/2014 


לא נמצאו פעילויות להיום
פסגה כפר סבא    רח‘ גלר 25 כפר סבא   טלפון: 09-7640851  פקס: 097443342   דוא"ל: mazkirut@pisga-ks.org.il