היום בפסג"ה יום חמישי 19/01/2017 
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
9:30 - 8:00 מתן בית חינוך- 316 לוזון קרן
18:30 - 15:00 אנגלית- הוראה ,למידה ,הערכה גבריהו אהרונה חדר 8
18:30 - 15:00 גנ"י- ה"קול בתנועה-תנועה וריקוד בגיל הרך- 3 לוי בר גיל חדר 4
פסגה כפר סבא    רח‘ גלר 25 כפר סבא   טלפון: 09-7640851  פקס: 097443342   דוא"ל: mazkirut@pisga-ks.org.il