היום בפסג"ה יום חמישי 30/03/2017 
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
16:30 - 15:00 תקשוב- היבטים רגשיים בלמידה משמעותית קורס מקוון. צדוק שחר מחשבים
19:45 - 15:30 סגני מנהלים א' טויל שרה
18:30 - 16:00 גם למורה יש רגשות ? - מודלים לניהול מצבי לחץ פרידמן מוניקה חדר 4
19:30 - 17:00 חנ"מ -מיומנויות חברתיות קסירר ענת חדר 3
פסגה כפר סבא    רח‘ גלר 25 כפר סבא   טלפון: 09-7640851  פקס: 097443342   דוא"ל: mazkirut@pisga-ks.org.il