היום בפסג"ה יום שלישי 31/03/2015 
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
17:30 - 14:30 מוסינזון הוד השרון - חלופות בהערכה [247] ד``ר ענת רביב מפגש מקוון - סינכרוני
19:15 - 16:00 דמוקרטי -כפר סבא [235] לוין ליבי
פסגה כפר סבא    רח‘ גלר 25 כפר סבא   טלפון: 09-7640851  פקס: 097443342   דוא"ל: mazkirut@pisga-ks.org.il