היום בפסג"ה יום רביעי 22/02/2017 
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
15:30 - 8:00 רכזי ביטחון ובטיחות מרצה כללי בחטיבת אונים רח' אז"ר 18 כפר סבא
12:00 - 8:30 מועדוניות - כישורי הדרכה לצוות צונץ שרון חדר 4
16:15 - 13:45 מנהיגות קיימות מקומית-פארק הוד השרון - ההשתלמות ייעודית לעו"ה בהוד השרון המשתתפים ביוזמה הישובית דביר ליבשיץ ליאת בית בפר רבין ה"ה
18:30 - 14:00 מ.א דרום השרון מורים יזמים -מימוש המיזם ורדי דיתי -יהודית
16:30 - 14:00 ח"מ - פגיעות מיניות בילדים ובנוער - מתי"א חפר השרון צור תמר מתי"א חפר השרון אליכין
19:30 - 14:00 מפגש גננות -אשכול קרן אשואל קרן אשואל חדר 1
18:00 - 15:30 התערבות דיאלקטית - התנהגותית (DBT) לתלמידים המתמודדים עם הפרעות רגשיות - נפשיות מורכבות - ארצי זליקוביץ סילביה בבית ספר יגאל אלון רח' משאבים 46 הוד השרון
18:45 - 15:30 הנכחת הפדגוגיה - מורים מובילים שיח פדגוגי קב' ב' דרויש חגית חדר 4
19:30 - 15:45 מתליות תנעמי אפרת למידה מרחוק מפגש מקוון - א-סינכרוני
19:15 - 16:00 אמירים אדם רונית סיור
19:15 - 16:00 חנ"מ - פנדה- פה נלמד דרכי התמודדות - למטפלים רגשיים ביגלמן יעל חדר 3
19:15 - 16:00 הכשרת רכזי לקויות למידה- 148 קסיר בוהדנה שני חדר 6
פסגה כפר סבא    רח‘ גלר 25 כפר סבא   טלפון: 09-7640851  פקס: 097443342   דוא"ל: mazkirut@pisga-ks.org.il