היום בפסג"ה יום שלישי 12/12/2017 
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
16:30 - 14:00 ארגז כלים להשבחת עבודת הגננת 85003 חדר 5 - קומה תחתונה "שמאל"
19:15 - 16:00 האייפד ככלי למידה פעילה שנה ב יצחק פאני מקוון מפגש מקוון - א-סינכרוני
19:30 - 16:15 אומנות ככלי ביטוי מתוך תפיסה דיאלוגית לוי איריס חדר 2 -קומת כניסה
פסגה לוד    החשמונאים 34 (בוויז: פסגה ) לוד   טלפון: 08-9279983  פקס: 089247203   דוא"ל: pisgalod@netvision.net.il