היום בפסג"ה יום ראשון 25/06/2017 
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
16:00 - 9:00 ועדת התמידה יסודי + לימור אביבה חדר 2 -קומת כניסה
19:15 - 16:00 סוגיות משפטיות בתפיסת תפקיד עובד ההוראה מיכל יוסי חדר 2 -קומת כניסה
פסגה לוד    החשמונאים 34 (בוויז: פסגה ) לוד   טלפון: 08-9279983  פקס: 089247203   דוא"ל: pisgalod@netvision.net.il