יום חמישי
כ"א בטבת התשע"ז, 19/1/2017
 היום בפסג"ה
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
16:00 - 8:00 יום למידה מפקחים מחוז ת"א עינת רום 24 אולם - קומה 2
16:00 - 8:00 יום למידה מפקחים מחוז ת"א עינת רום 22 - קומה 2
16:00 - 8:00 יום למידה מפקחים מחוז ת"א עינת רום 12 - קומה 1
16:00 - 8:00 יום למידה מפקחים מחוז ת"א עינת רום 23 - קומה 2
16:00 - 8:00 יום למידה מפקחים מחוז ת"א עינת רום 13 - קומה 1
16:00 - 8:00 יום למידה מפקחים מחוז ת"א עינת רום 25 אולם - קומה 2
12:30 - 9:00 פגישה עם אבי הררי אבי הררי פגישות - קומה 2
12:00 - 10:30 חיה שיטאי חיה שיטאי מפקחים - קומה 2
17:00 - 13:00 השתלמות מינהלניות שרה פרידמן 14 - קומה 1
15:30 - 13:30 ועדת היגוי צוות עיר מרב טמיר
17:00 - 14:30 "לפרוש כנף"- פיתוח מקצועי גננות מתחילות שנה א' מזרחיל ד``ר חוה 21 - קומה 2
הודעות
ברוכים הבאים למרכז פסג"ה פתח תקוה
מרכז פסג"ה פתח-תקוה    העצמאות 68   טלפון: 03-9115700  פקס: 039040567   דוא"ל: pt.pisga@gmail.com