יום רביעי
כ"ו בשבט התשע"ז, 22/2/2017
 היום בפסג"ה
 שעה  פעילות  מרצה  מיקום
15:00 - 9:00 יפעת שפר יפעת שפר פגישות - קומה 2
15:00 - 9:00 מפגש מינהל החמ"ד דבורה רוזנברג 12 - קומה 1
15:00 - 10:00 פגישות אירית עציון 11 - קומה 1
12:30 - 11:00 ועדת היוועצות סיגלית יארק מפקחים - קומה 2
15:00 - 12:30 פגישה אפרת גולדברג מפקחים - קומה 2
14:45 - 13:30 תוכניות התקשוב משרד החינוך יוספה קין ישיבות - קומה 1
15:30 - 14:00 קידום בריאות בגן- חינוך חרדי שאער מיכל 23 - קומה 2
17:00 - 14:30 אשכול גנים- שגית רוזנקוביץ רוזינקוביץ שגית 13 - קומה 1
17:00 - 14:30 אשכול גנים- גילה אביטן אביטן גילה 25 אולם - קומה 2
18:30 - 16:00 המודל הדולפיני - מודל להתמודדות מיטבית בשגרה ובמצבי לחץ נרדי ד``ר חן 11 - קומה 1
19:15 - 16:00 דרגות 7-9 מעגלי יצירה: שפת האמנות ככלי לחקר ויזמות במרחב החינוכי. סולימן אבשלום מוזיאון פ"ת
19:15 - 16:00 נוער בסיכון- היבטים רגשיים והתנהגויות סיכון בקרב בני נוער גבאי יעקב אתי 14 - קומה 1
19:15 - 16:00 יצירתיות בהוראה- קורס מקוון יבניאלי זאב מקווןמפגש מקוון
18:30 - 16:00 רכזות עברית בן שוהם ורד beta ספר
19:15 - 16:00 יועצות- התמחות שנה ב' כשורי חיים כרמל ליאת 12 - קומה 1
18:30 - 16:00 טכנולוגיות התקשוב בהוראה ולמידה - השתלמות מקוונת דונר קארן מפגש וירטואלימפגש מקוון
20:15 - 17:00 אימון קוגנטיבי התנהגותי- קורס מקוון צדוק שחר מקווןמפגש מקוון
20:00 - 17:00 שמור לשרה פרידמן- שולחנות עגולים שרה פרידמן 24 אולם - קומה 2
20:00 - 17:00 שמור לשרה פרידמן-שולחנות עגולים שרה פרידמן 25 אולם - קומה 2
21:00 - 18:00 שולחנות עגולים שרה פרידמן 13 - קומה 1
21:00 - 18:00 שולחנות עגולים שרה פרידמן מפקחים - קומה 2
21:00 - 18:00 שולחנות עגולים שרה פרידמן ישיבות - קומה 1
21:00 - 18:00 שולחנות עגולים שרה פרידמן 21 - קומה 2
21:00 - 18:00 שולחנות עגולים שרה פרידמן 22 - קומה 2
21:00 - 18:00 שולחנות עגולים שרה פרידמן 23 - קומה 2
21:00 - 18:30 שולחנות עגולים שרה פרידמן 11 - קומה 1
הודעות
י"ז בשבט התשע"ז, 13/2/2017 
(12:59:00)

בחודש מרץ יפתח קורס מקוון "אסטרטגיות למידה בליווי צילומי ווידאו וסימולציות"
מרכז פסג"ה פתח-תקוה    העצמאות 68 פתח תקווה   טלפון: 03-9115700  פקס: 039040567   דוא"ל: pt.pisga@gmail.com