משאבים להשאלה
רשימת משאבים הנמצאים בספריית מרכז הפסג"ה לרשותכם
שרותי סדנה
במרכז פסג"ה, ניתנים שירותים סדנאיים כגון: הדפסות, כריכה, לימינציות וכדו', בתשלום, על פי המפרט המצורף.
משוב אמצע-מורי מורים
פסג"ה אילת-מתקוונת אליך- להרשמה
עירי אילת
למידה משמעותית