כניסת מנויים:
שם משתמש:
סיסמה:
 

מבזקים
מבזקים מלוח הודעות:
ד' בכסלו התשע"ה, 26/11/2014
א' בכסלו התשע"ה, 23/11/2014
כ"ז בחשוון התשע"ה, 20/11/2014
כ' בחשוון התשע"ה, 13/11/2014
י"ג בחשוון התשע"ה, 6/11/2014
י"ב בחשוון התשע"ה, 5/11/2014
י' בחשוון התשע"ה, 3/11/2014
ה' בחשוון התשע"ה, 29/10/2014
ה' בחשוון התשע"ה, 29/10/2014
ד' בחשוון התשע"ה, 28/10/2014
ג' בחשוון התשע"ה, 27/10/2014
י"ג בתשרי התשע"ה, 7/10/2014
ט"ו באב התשע"ד, 11/8/2014
כ"ט בתמוז התשע"ד, 27/7/2014
כ"ו בתמוז התשע"ד, 24/7/2014
י"ח בתמוז התשע"ד, 16/7/2014
ט"ו בתמוז התשע"ד, 13/7/2014
ב' בניסן התשע"ד, 2/4/2014
י"א באדר ב התשע"ד, 13/3/2014
כ"ח בשבט התשע"ד, 29/1/2014
כ"ד בכסלו התשע"ד, 27/11/2013
ג' בניסן התשע"ג, 14/3/2013
ג' באדר התשע"ג, 13/2/2013
כ"ג בשבט התשע"ג, 3/2/2013
ט"ז בחשוון התשע"ג, 1/11/2012
ה' בשבט התשע"ב, 29/1/2012

ברכות ואיחולים
ברכות למשפחות בצר ושמרלינג
ברכות למשפחות גוילי ופרידלין
ברכות למשפחות שטרן ושפירא יהודה

יזכור
דף קשר - אלקנקנה

האתר מעודכן לתאריך:  ה' בכסלו התשע"ה, 27/11/2014


מידע כללי לתושבים
preview
כנס של הציונות הדתית
(כ"ז בחשוון התשע"ה, 20/11/2014 )
מכרז להפעלת סוכנות הדואר באלקנה
(י"ב בחשוון התשע"ה, 5/11/2014 )
עדכון לגבי שעות הקבלה בסוכנות הדואר בשערי תקווה
(ה' בחשוון התשע"ה, 29/10/2014 )
חוק עזר היטל מבני ציבור
(ג' בחשוון התשע"ה, 27/10/2014 )
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013
(ט"ו באב התשע"ד, 11/8/2014 )
חנות 2 באלקנה
(כ"ט בתמוז התשע"ד, 27/7/2014 )
קבלת שוברי תשלום בדוא"ל מגזברות המועצה
(כ"ו בתמוז התשע"ד, 24/7/2014 )
פלוגת חיילים במגן דן
(כ"ז בכסלו התשע"ג, 11/12/2012 )

לשכה תעסוקתית / מידע
preview
לסטודיו לעיצוב פרחים ומתנות דרוש/ה דרוש נהג/ת
(י' בחשוון התשע"ה, 3/11/2014 )
למוקד איכותי באלקנה דרושים/ות נציגי/ות מכירות ושרות לקוחות
(י"ג בתשרי התשע"ה, 7/10/2014 )
דרוש ראש צוות אחראי וחרוץ לחברה העוסקת בניקוי שטחים וליטוש
(א' בניסן התשע"ד, 1/4/2014 )

הודעות מתנ"ס אלקנה / מידע
preview
קישור אל אתר הרישום לחוגים
הרישום לחוגי המתנ"ס באתר האינטרנט: http://hugim.org.il/elkana.htm מהרו להרשם!
(ו' באלול התשע"ד, 1/9/2014 )

הודעות מחלקת בטחון / מידע
preview
עדכון מספר הטלפון של הקב"ט ושל עמדת השומר
(י' בניסן התשע"ג, 21/3/2013 )

אכלוס אשקוביות / מידע
preview
שעות קבלת קהל בסיוע ב"עמידר" לחידוש תעודת זכאות /לרישום לאשקוביות 17/11/14
(ה' בחשוון התשע"ה, 29/10/2014 )
מסמכים להנפקת תעודת זכאות ולרישום לאשקובית באמצעות "עמידר" מעודכן 17.11.14
(ב' בניסן התשע"ד, 2/4/2014 )
שעות קבלת קהל במשרדי "עמידר" פ"ת אצל רכזי השטח מעודכן
(ג' בניסן התשע"ג, 14/3/2013 )

תנחומים לתושבי הישוב / תנחומים/פרטים על ההלוויה
preview
תנחומים לאבנר גפני על מות האחות
(א' בכסלו התשע"ה, 23/11/2014 )

פרוטוקולים / ישיבות מליאה
preview
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 17 תשע"ה
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול מועצה מספר 4 תשע"ד
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 6
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 16
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 16 תשע"ה
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 15 תשע"ה
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 13
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 9 תשע"ד
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 8 תשע"ד
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 15 תשע"ה
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12 תשע"ד
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11תשע"ד
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 7 תשע"ד
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10 תשע"ד
(ג' בכסלו התשע"ה, 25/11/2014 )
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 5 תשע"ד
(ז' באדר ב התשע"ד, 9/3/2014 )

הודעות מלשכת הרב / טפסים
preview
שעות פתיחת מקווה לנשים באלקנה
(כ"ג בשבט התשע"ג, 3/2/2013 )

מועדון 50 + / עדכון לתושבים
preview
פעילות מועדון 50 +
(י"ג בחשוון התשע"ה, 6/11/2014 )
"מהלב – מערך התנדבות למען ביתנו אלקנה" ממשיכה לעבוד לרווחת התושבים.
(ט"ו בתמוז התשע"ד, 13/7/2014 )
"איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק" מאת צביה מינצר
(כ"ח בשבט התשע"ד, 29/1/2014 )
לשכת הייעוץ לקשיש של הביטוח הלאומי -עדכון שעות הקבלה
(כ"ד בכסלו התשע"ד, 27/11/2013 )

פינת התרומה / חסד
preview
תודה מפלוגת החיילים במגן דן
(י"ח בתמוז התשע"ד, 16/7/2014 )

משולחנו של ראש המועצה / אסף מינצר
preview
עדכון לגבי נושא הבטחון בישוב מאת ראש המועצה
(כ"ו בחשוון התשע"ה, 19/11/2014 )
עדכון מאת ראש המועצה בנושא תחבורה ציבורית
(ד' בחשוון התשע"ה, 28/10/2014 )

שירותי משרד הפנים / עדכון
preview
עדכון שעות קבלת קהל בשלוחת משרד הפנים וקישור לאתר
(ה' בשבט התשע"ב, 29/1/2012 )

עדכון מסוכנות הדואר באלקנ / עמית
preview
עדכון לגבי שעות הפתיחה בימים חמישי ושישי
(ד' בכסלו התשע"ה, 26/11/2014 )
עדכון לגבי חלוקת דואר רשום בסוכנות הדואר באלקנה -עדכני 16.11.14
(כ' בחשוון התשע"ה, 13/11/2014 )

סניף יד שרה / ע"ש יהודה אלוני ז"ל
preview
שעות פעילות "יד שרה" סניף אלקנה ע"ש יהודה אלוני ז"ל
(א' בכסלו התשע"ה, 23/11/2014 )
סניף יד שרה ע"ש יהודה אלוני ז"ל
(כ"ב בכסלו התשע"ד, 25/11/2013 )ו' בכסלו התשע"ה, 28/11/2014
חברים
שם משתמש   
סיסמה   
  
 
הרשם לאתר   קהילת אלקנה
שכחתי סיסמה

שנה קודמת חודש קודם
חודש הבא שנה הבאה
א ב ג ד ה ו ש
             
             
             
             
             
             

מנועי חיפוש
חיפוש באתר
חיפוש מתקדם באתר

בעלי עסקים באלקנה מרכז מסחרי ועסקים פרטייםדף הבית | צור קשר הוסף למועדפים | הפוך לדף הבית
קהילת אלקנה    אלקנה ד.נ. אפרים 44814   אלקנה   טלפון 03-9151200 פקס 03-9363103
  pnina@elkana.org.il 
    פיתוח ותחזוקה באמצעות משי נט מ.נ. בע"מ | ©כל הזכויות שמורות
טל: 03-6182327 | פקס: 03-6199165 | info@tik-tak.co.il
האתר נצפה במיטבו ברזולוציה 768*1024